1993

NIR 1 / 1993

Anföranden och inlägg m. m. vid det XXI Nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 31 augusti- 2 september 1992 i Akureyri

Statements and Contributions etc. at the XXI Nordic Conference on the Protection of Industrial Property Aug. 31.Sept. 2, 1992 at Akureyri

I

Ii

Iii

Iv

V

NIR 2 / 1993

Utvecklingen

Developments

Immaterialrettigheder indenfor EF – en statusrapport

Intellectual Property Rights within th EC–a Status Report

Karen Dyekjær-Hansen

Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen

The Kodak Doctrine. The New 6 § 2 Section of the Swedish Trade Mark Act

Richard Wessman

Supplerende beskyttelsescertifikater for lægemilder

Additional Certificates of Protection for Medical Drugs

Peter Dethlefsen

Patentansøgninger og Fogedforbud

Patent Applications and Interlocutory Junction

Bjørn Ryberg

Förändringar av systemet om internationell deponering av mönster?

Amendments in the System of International Deposits of Designs?

Tomas Norström

Digitaltekniken i juridiken

The Impact of Digital Technology on Copyright Law

Jan Rosén

Debatt. Högsta Domstolen och uppfinningshöjden

The Supreme Court of Sweden and the Inventive Step

Giovanni Gozzo

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases