Artiklar av Astri M. Lund

Diplomatisk fornektelse av huldra. Kommentar til Høyesteretts dom av 4. juni 2013 (HR-2013-1187-A) Rt. 2013 s. 822 | NIR 3/2014

Diplomatic Denial of the so called Huldra Decision. A Comment to the Decision of the Norwegian Supreme court of 4. June 2013 regarding the prefabricated house design Ambassador

Fra norsk rettspraksis | NIR 3/2014

Norwegian Case Law

Fra norsk rettspraksis | NIR 2/2014

Norwegian Case Law

Høyesteretts dom om Tripp Trapp-stolen – et gjennomslag for Thrap? Vern for verket eller også for den kunstneriske idé som det uttrykker | NIR 2/2014

The Decision of the Norwegian Supreme Court on Copyright Protection of The Tripp Trapp Chair – a Recognition of Judge Thrap? Protection for the Work or also for the Artistic Idea expressed therein

Opphavsrettsutviklingen i Norge siden 2009 | NIR 6/2012

The Copyright Development in Norway Since 2009

Åndsverkloven 50 År. Elementer fra lovens tilblivelse. Unnfangelse, fødsel og unge år | NIR 2/2012

The Norwegian Copyright Act. Elements from its Origin. Conception, Birth and its First Years

Begrepet "offentlig fremførelse" i nordisk opphavsrett i lys av den internasjonale og europeiske utvikling i de siste år | NIR 4/2001

The notion "public performance" in Nordic copyright law in the light of international and European developments during the past latest years

Utvecklingen | NIR 3/2001

Developments

Föreningsnytt | NIR 3/2001

News from Nordic IP Societies

Immaterialretten og forskningen ved universiteter og høyskoler | NIR 4/2000

Research within universities and intellectual property rights

Utvecklingen | NIR 3/2000

Developments

Föreningsnytt | NIR 2/2000

News from Nordic IP Societies

Utvecklingen | NIR 1/2000

Developments

Föreningsnytt | NIR 1/2000

News from Nordic IP Organisations

Utvecklingen | NIR 3/1999

Developments

Europanytt | NIR 3/1999

European news items

Notiser | NIR 4/1998

News Items

Utvecklingen | NIR 2/1998

Developments

Notiser | NIR 2/1998

News Items

Notiser | NIR 2/1998

News Items

Utvecklingen | NIR 1/1998

Developments

Utvecklingen | NIR 2/1997

Developments

Notiser | NIR 2/1997

News Items

Utvecklingen | NIR 1/1997

Developments

Utvecklingen | NIR 3/1996

Developments

Notiser | NIR 3/1996

News Items

Utvecklingen | NIR 2/1996

Developments

Utvecklingen | NIR 1/1996

Developments

Notiser | NIR 1/1996

News Items

Utvecklingen | NIR 4/1995

Developments

Utvecklingen | NIR 3/1995

Developments

Utvecklingen | NIR 2/1995

Developments

Utvecklingen | NIR 1/1995

Developments

Notiser | NIR 1/1995

News Items

Notiser | NIR 3/1994

News Items

Notiser | NIR 4/1993

News Items

Notiser | NIR 3/1993

News Items

Nordisk opphavsrett i EF's Europa | NIR 4/1992

Nordic Copyright Law in Europe of the EC

Instituionaliserad exemplarframställning | NIR 4/1987

Institutionalised Production of Copies

Notiser | NIR 1/1982

News Items