Om NIR

NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (Nordic Intellectual Property Law Review) är en peer review-granskad rättsvetenskaplig tidskrift som ägs av föreningen Tidskriften NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, vars medlemmar utgörs av de nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd och upphovsrätt. NIR uppnår "Level 2" på den s.k. norska listan (the Norwegian Scientific Index), enligt vilken "Level 2" är högre än "Level 1" och endast omfattar de internationellt mest prestigefulla tidskrifterna och förlagen.”

NIR har utkommit sedan 1932 och är den tydligt ledande tidskriften för immaterialrätt i de nordiska länderna. Immaterialrättens europeisering och internationalisering innebär att tidskriften ges en allt mer betydande internationell förankring. Tidskriften har även närvaro på nätet och på dess webbplats (www.nir.nu) finns alla häften tillbaka till 1932 i digitalt format. På webbplatsen publiceras regelbundet även aktuella kommentarer och notiser om ny rättspraxis, lagstiftning och annan utveckling på immatrialrättsområdet.