Annonsering

Annonsering i en årgång (4 nummer)

Helsida (110x200 eller 160x242 mm): 13 500 kr
¾ sida (110x150 mm): 10 050 kr
½ sida (110x100 mm): 6 750 kr
1/3 sida (110x70 mm): 5 100 kr
¼ sida (110x50 mm): 3 900 kr

Bannerannons: 9 500 kr

Vi erbjuder 30 % rabatt vid kombinerad banner och annons i tryckt skrift.

Annonsering i ett (1) nummer

Helsida: 3 900 kr
¾ sida: 3 150 kr
½ sida: 2 850 kr
1/3 sida: 2 700 kr
¼ sida: 2 250 kr

Lösa insticksblad: 3 000 kr 
Adressetiketter: 2 400 kr
Material: S/V heloriginal.
Format: PDF- eller EPS-format.

NIR kan ombesörja originalutformning.

Moms tillkommer i förekommande fall på ovan angivna priser.

Vid förfrågan

kontakta:
eddy.se ab
Box 1310
621 24 VISBY

Telefon: 0498 253900

e-post: info@eddy.se