Artiklar av Richard Wessman

Framtida förändringar för immaterialrättsombud | NIR 1/2019

Future evolutions for attorneys in intellectual property

Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU | NIR 1/2002

The criterion of distinctiveness regarding trademarks in the EU

EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång | NIR 4/2000

The graduation of the scope of protection of trademarkrights within the European Court of Justice

Förväxlingsläran under förändring i Europa | NIR 3/1998

The doctrine of confusing similarity in course of change in Europe

Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen | NIR 2/1993

The Kodak Doctrine. The New 6 § 2 Section of the Swedish Trade Mark Act