Artiklar av Lars Pehrson

Till minne: Ulf Bernitz | NIR 3/2022

In Memoriam: Ulf Bernitz

Jämförande reklam i EG-domstolens tappning | NIR 4/2006

Comparative advertising in the EC Court’s version

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions

Litteratur | NIR 1/2000

Literature

Litteratur | NIR 3-4/1997

Literature

Utvecklingen | NIR 3/1995

Developments

Utvecklingen | NIR 1/1995

Developments

Common orgin-principens uppgång och fall. Tillika en kommentar till Ideal Standard-målet | NIR 1/1995

The Rise and Fall of the Common-Origin Principle. Comments on the Ideal-Standard Case

Litteratur | NIR 1/1989

Literature

Lego-fallet. Omfattningen av ensamrätten till egentliga varuutstyrslar. | NIR 3/1988

The Lego Case. The Scope of Protection for Get-Ups

Industriella rättigheters utsträckning i rummet – parallellimport | NIR 4/1986

The Territorial Extension of Industrial Property Rights – Parallel Imports

Säljarpremiering från marknadsrättslig synpunkt. Nordsjöfallet och dess konsekvenser | NIR 3/1986

Incentice Programs and Unfair Competition Law. The Nordsjö-Case and its Consequences

Arbetstagares mönsterrätt | NIR 2/1986

The Right to Employee's Design

Litteratur | NIR 4/1985

Literature

Litteratur | NIR 1/1984

Literature

Litteratur | NIR 2/1983

Literature

Litteratur | NIR 1/1983

Literature