1996

NIR 1 / 1996

NIR 2 / 1996

Den nya svenska marknadsföringslagen – Särskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning

The New Swedish Act on Marketing – Especially the Protection for Manufacturers against Copying

Ulf Bernitz

Mönsterskydd i Europa – Kommissionens ändrade förslag

Design Protection in Europe – The Amended Proposal of the Commission

Joanna Tillberg

Förnyad nyttighetsmodellag i Finland

Amended Act on Utility Models in Finland

Klaus Roitto

Oeftergivlig ersättningsrätt?

Irremissible Right of Remuneration?

Gunnar Karnell

Nye beskyttelsetider i ophavsretten

New Periods for Protection in Copyright Law

Peter Schønning

Rättighetsklarering vid film- och TV-utnyttjanden; TV- och sat/cab direktivens genomslag i praktiken

The Handling of Rights for Film and TV Exploitation; the Effect of the TV and Sat/Cab Directives i Practice

Thomas Nyh

Om citaträtt – med anledning av Svea Hovrätts dom dec.-95, Dagens Nyheter mot Aftonbladet

On the Right to Quote – as a Result of the Dagens Nyheter v. Aftonbladet Case in the Svea Court of Appeal in December, 1995

Dag Linde

Notiser

News Items

Henry Olsson

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

NIR 4 / 1996

Det reformerade upphovsrättsliga skyddet av fotografier

The Revised Copyright Protection of Photography

Rainer Oesch

– Det XXIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd, Svendbord, Fyn den 2–4 oktober 1996.

The XXIII Nordic Conference for Industrial Property Law, Oct. 2–4, 1996 at Svendborg, Fyn, Denmark

1. Udviklingen i Norden

Developments in the Nordic Countries

Marianne Levin

2. Fremtidsperspektivet. Design- og brugsmønsterbeskyttelse

The Future. Design and Utility Model Protection

Jørgen Smith

3. Patentprocessen

The Court Proceedings regarding Patents

Marianne Levin

4. Kendetegnsretten - Perspektiverne for en harmoniseret nordisk varemærkelovgivning

Signs and Symbols - The Possibilities of Nordic Harmonization of Trade Mark Law

Marianne Levin

III. Anvendelsen af undtagelsen for udstyrsbeskyttelse i henhold til art. 3 1e) EØF Direktiv 104/89

The Application of the Get-Up Exemption – Art 3. 1e of the EC Directive 104/89

Jens Schovsbo

Samarbetskommitén. Generalsekreterarens rapport

The report of the General Secretary of the Cooperation Committee

Marianne Levin

Litteratur

Literature

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases