1988

NIR 2 / 1988

Kända märkens skydd mot renommésnyltning – på väg mot en ny dimension inom varumärkesskyddet?

The Protection of Wellkown Trade Marks against Dilution – towards a New Dimension in Trade Mark Protection?

Annette Kur

Klassregistreringens retsvirkninger i nyere dansk varemærkeret.

The Legal Effect of Class Registration in Recent Danish Trade Mark Law

Michael Goeskjær, Per Schaumbberg-Müller

1986 års revision av Tyska UWG – konsumentskydd eller strukturpolitik?

The 1986 Revision of the West-German UWG – Consumer Protection or Structural Politics?

Michael Treis

Upphovsrätt och närstående rättigheter vid sändningar via kommunikationssatellit.

Copyright Law and Neighbouring Rights in Communication Satellite Broadcasts

Lars Ederståhl

Internasjonalt vern for åndsverk og fotografier.

Internation Protection of Literary and Artistic Works and Photographs

Birger Stuevold Lassen

Om förbud, särskilt i marknadsdomstolen.

Injunction, Especially in the Market Court

Ulf Bernitz

Notiser

News Items

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 3 / 1988

Synpunkter på patenttolkningen med hänsyn till WIPO:s förslag till konvention om harmonisering av vissa bestämmelser i patentlagarna.

Observations on the Interpretation of Patents with Regard to the Draft Treaty of WIPO Concerning the Harmonisation of Certain Clauses of Patent Acts.

Berndt Godenhielm

Harmonisering av patentret inden for WIPO.

Harmonisation for Patent Law within WIPO.

Lise Østerborg

Aktuell svensk namnrätt.

Swedish Law on Personal Names.

Torsten Halén

Notiser

News Items

Ulf Bernitz

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases