1985

NIR 2-3 / 1985

Amerikansk lagstiftning om rättsskyddet för "chips"

U.S. Legislation on Protection of Semiconductor Chips

Agne Henry Olsson

Diplomatisk konferens för revision av 1983 års Pariskonvention för industiellt rättsskydd (fjärde sessionen).

Diplomatic Conference – Fourth Session – on the Revision of the 1983 Paris Convention

Måns Jacobsson

Samnordisk patentlagstiftning – divergerande rättstillämpning. Kommentar till ett rättsfall

Join Nordic Patent Legislation – Divergence in Case Law. Comments on a Case

Berndt Godenhielm

Kan den stedsevarende droit moralbeskyttelse opretoldes?

The Protection of Droit Moral as It Stands – Can It Be Defended?

Thorkild Meedom

Upphovsrätt och allmännytta. Några ord om samlingsverk för undervisningsbruk.

Copyright and Public Utility. A Few Words om Composite Works for Teaching Purposes – English Summary.

Jan Rosén

Folkrepubliken Kina på väg mot ett upphovsrättssystem.

The People's Republic of China en route towards a Copyright System

Agne Henry Olsson

Om nyttan av nyttomönster.

About the Usefulness of Utility Design Protection

Gösta Westring

Aktuella tendenser i svenskt formskydd.

Current Trends in Swedish Form Protection

Marianne Levin

Notiser, Bl.a. PCT-ändringar.

News Items, Amongst others: PCT-Amendments – WIPO information

L. Björklund, Marianne Levin, Staffan Onn, Aud Skipenes, R. Walles

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases