1983

NIR 1 / 1983

NIR 2 / 1983

Skydd för varuutstyrsel enligt mönsterrättslagen, varumäkeslagen och konkurrensrätten.*

The Protection of Distinctive Get-up of Goods according to the Acts on Designs, Trade Marks and Unfair Competition

Virpi Tiili

Effektiviseringen av den rättsliga behandlingen av patentmål.*

Improving Effectiveness in Patent Litigation–English Summary

Örjan Grundén

Patentkrav – omfang og fortolkning.*

Patent Demands – Extent and Interpretation

Ole Plougmann

Ändringar i den svenska lagstiftningen rörande skydd för växtförädlingsprodukter

Amendments to the Swedish Legislation on the Protection of New Varieties of Plants

Måns Jacobsson

Beskyttelseomfanget af en mønsterregistrering – forskel og lighed i udseende og/eller funktion

The Extent of Protection of a Design Registration–Differences and Similarities in Appearance and/or Functioning

Knud Raffnsøe

Fra dansk domspraksis

Danish Cases

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1983

Effektiviseringen av den rättsliga behandlingen av patentmål. Anföranden och inlägg vid XVIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 22–24 aug. 1983 i Århus

Making Patent Litigations More Effective. Statements and Contributions at the XVIII Nordic Conference on the Protection of Industrial Property Aug. 22–24, 1983 in Århus

Skydd för varuutstyrsel enligt mönsterrättslagen, varumäkeslagen och konkurrensrätten. Anföranden och inlägg vid XVIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 22–24 aug. 1983 i Århus

Protection of Distinctive Get Up under the Trade Mark Act, the Design Protection Act and the Unfair Competition Legislation. Statements and Contributions at the XVIII Nordic Conference on the Protection of Industrial Property Aug. 22–24, 1983 in Århus

Patentkrav – omfang og fortolkning under Europapatentkonventionen og de nordiske patentlove. Anföranden och inlägg vid XVIII nordiska mötet för industriellt rättsskydd den 22–24 aug. 1983 i Århus

Patent Claims – Scope and Interpretation under the European Patent Convention and the Nordic Patent Acts. Statement and Contributions at the XVIII Nordic Conference on the Protection of Industrial Property Aug. 22–24, 1983 in Århus

Notiser

News Items

Gunnar Karnell