Artiklar av Claës Uggla

Litteratur | NIR 3/1999

Literature

Debatt. En rimligare praxis vid avvägningen mellan namnrätt och varumärkesrätt | NIR 2/1995

Debate. A More Reasonable Balancing of the Protection of Personal Names and Trade Marks

Debatt. Plagiatteknik: Hur blå plommon blir röda jordgubbar som sen förminskas till smultron | NIR 3/1994

Debate. The Art of Copying: How Blue Plums Become Red Strawberries that later Are Diminished to Wild Strawberries

Debatt. Släktnamnshindret i Vml bör få en rimligare tillämpning | NIR 1/1994

Debate. The Possibility to Refuse Registration of a Trademark which Is Similar to a Family Name Must Be Given a More Reasonable Application

Notiser | NIR 1/1990

News Items

Några tankar om beräkningen av skadestånd i varumärkesmål. | NIR 4/1988

Som Observations on Evaluation of Damages in Trade Mark Cases.

Litteratur | NIR 4/1988

Literature

Notiser | NIR 4/1985

News Items

Fem års erfarenhet av patentbesvärsrätten | NIR 1/1983

Five Years of Experience of the Swedish Court of Patent Appeals

Litteratur | NIR 1/1982

Literature