2018

NIR 1 / 2018

Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i licensaftaler om immaterialretligheder

The choice between contract and IPR based actions regarding violations of terms in licensing agreements concerning IPR

Thomas Riis, Jens Schovsbo

”Sum av viten” som rettslig vernet bedriftshemmelighet

“The whole package” as a legally protected trade secret

Espen Sandvik

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2017

The International Development of IP Law During the second part of 2017

Henry Olsson

Patent- och registreringsverket och upphovsrätten

The Swedish Patent and Registration Office and Copyright

Christian Nilsson

Debatt. Besvärskamrarna vid EPO – uppfyller ledamöternas villkor artikel 6 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter?

Debate. The Boards of Appeal of the EPO – Do the conditions for their members meet the requirements of Article 6 of the European Convention on Human rights?

Catarina Holtz

Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet

Trademark precedents: A comment on the Länsförsäkringar case

Stojan Arnerstål

NIR 3 / 2018