Articles by Torger Kielland

Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019 | NIR 1/2020

Developments in Norwegian Copyright Law 2017–2019

Fra norsk rettspraksis | NIR 3/2018

Norwegian Case Law

Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep | NIR 2/2018

Joint liability for patent infringement