Articles by Espen Sandvik

”Sum av viten” som rettslig vernet bedriftshemmelighet | NIR 1/2018

“The whole package” as a legally protected trade secret