Articles by Catarina Holtz

Hänskjutning till EPO:s Stora besvärskammare – behörighet och befogenhet – G 3/19 | NIR 4/2020

Referral to the EPO Enlarged Board of Appeal – competence and authority – G 3/19

Debatt. Besvärskamrarna vid EPO – uppfyller ledamöternas villkor artikel 6 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter? | NIR 1/2018

Debate. The Boards of Appeal of the EPO – Do the conditions for their members meet the requirements of Article 6 of the European Convention on Human rights?

Vad betyder EPO:s beslut R 19/12 för besvärskamrarna? | NIR 4/2014

What is the Impact of EPO decision R 19/12 on its Boards of Appeal?

Invändning först efter patentbeslut. Kan detta ha haft inverkan på kravet på uppfinningshöjd vid EPO? | NIR 2/2009

Post-grant-opposition. Can this have an impact on the requirement of inventive step at the EPO?

Debatt | NIR 1/2004

Debate

Litteratur | NIR 1/1998

Literature

Begränsningen av processmaterialet och besvärsrätten – rättsutveckling vid EPO | NIR 2/1994

The Limitation of Procedural Subject Matter and the Right to Appeal–the Development of Praxis at the EPO