Artiklar av Ole Plougmann

V. Biotekniske opfindelser må betragtes som kemiske opfindelser | NIR 2/1994

Biotechnological Inventions to Be Regarded as Chemical Inventions

Patentkrav – omfang og fortolkning.* | NIR 2/1983

Patent Demands – Extent and Interpretation