Artiklar av Are Stenvik

Litteratur | NIR 4/2012

Literature

Birger Stuevold Lassen (1927–2011) | NIR 1/2012

Birger Stuevold Lassen In Memoriam

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010 | NIR 6/2010

The development on the intellectual property field in Norway during 2008-2010

Middelbart patentinngrep. Kommentar til Høyesteretts dom 22. desember 2009 (SINTEF) | NIR 2/2010

Indirect Patent Infringement. A comment on the decision by the Norwegian Supreme Court of December 22, 2009 (SINTEF)

Fra norsk rettspraksis | NIR 1/2009

Norwegian case-law

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge | NIR 6/2008

Intellectual property developments in Norway

Patenträttens utvecklingsperspektiv | NIR 1/2005

Patent law – development perspectives

Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionssystem | NIR 4/2003

A harmonized intellectual property system of sanctions