1987

NIR 1 / 1987

Arbetstagaruppfinningar i finsk företagspraxis

Employee Inventions in Finnish Company Praxis

Niklas Bruun

Något om kulturarbetares och uppfinnares skatte- och avgiftssituation i Sverige

Taxes and Social Security Fees for Civilizing Workers and for Inventors in Sweden. Som Views

Per Sjöblom

De nordiska strävandena till harmonisering av upphovsrätten

The Nordic Endeavours to Harmonise Copyright Law

Gunnar Karnell

Om Tvangslicens i henhold til Patentloven i Danmark

Compulsory Licences under the Danish Patent Act

Mogens Plesner

Varans form som kännetecken

The Configuration of the Good as a Mark

Lars Holmqvist

Ur finsk rättspraxis

Finnish Cases

Fra norsk rettspraksis

Norwegian Cases

Ur svensk rättspraxis

Swedish Cases

NIR 4 / 1987

Den fællesnordiske lovrevision på ophavsrettens område

The Copyright Law Revision in the Nordic Countries

Mogens Koktvedgaard

Instituionaliserad exemplarframställning

Institutionalised Production of Copies

Astri M. Lund

Informationsteknik och upphovsrätt

The Technology of Information and Copyright

Jukka Liedes

Kabelfrågor och satellitfrågor

Questions regarding Distribution by Cables and Satellites

Agne Henry Olsson

Biblioteksersättning

Remuneration from Libraries

Gunnar Lundin

Bildrätt

Copyright in Pictures

Jørgen Blomqvist

Speciella problem i förbindelse med upphovsrättens förvaltning i de mindre samfundsenheterna i Norden

Special Problems in Connection with the Administration of Copyright in the Smaller Societies of the Nordic Countries

Sigurður Reynir Pètursson