Articles by Mogens Plesner

Referat af danske domsafgørelser angående prøvelse af Patentankenævnets afslag på patentansøgning | NIR 4/1992

Comments on Danish Cases Regarding Decisions of the Patent Board Second Instance to Reject Patent Applications

Notiser | NIR 4/1990

News Items

Om Tvangslicens i henhold til Patentloven i Danmark | NIR 1/1987

Compulsory Licences under the Danish Patent Act

Förbud, ersättning och straff för intrång i industriella rättigheter – med huvudvikt på patentintrång | NIR 4/1986

Injunction, Damages and Penalty for Infringements of Industrial Property Rights with Emphasis on Patent Infringements