Articles by Mogens Koktvedgaard

Udviklingen i Norden i perioden 1997-2001 | NIR 4/2001

Nordic developments between 1997 and 2001

Den nye økonomis krav til immaterialretten | NIR 4/2000

The demands of the new economy upon intellectual property legislation

Litteratur | NIR 4/1998

Literature

Udviklingen i Norden siden 1995 | NIR 3-4/1997

Nordic copyright developments since 1995

Notiser | NIR 3/1995

News Items

EF's harmoniseringsbestræbelser og den nordiske ophavsret | NIR 4/1992

The EC Harmonization Efforts and Nordic Copyright Law

Retsbeskyttelse af genteknologisk udvikling af planter og dyr | NIR 2/1989

Legal Protection of Gene Technological Development of Plants and Animals

Den fællesnordiske lovrevision på ophavsrettens område | NIR 4/1987

The Copyright Law Revision in the Nordic Countries