Artiklar av Jakob Krag Nielsen

Immaterialretsutviklingen i Danmark 2010–2012 | NIR 1/2013

The Development of Intellectual Property Law in Denmark during 2010–2012

Udviklingen på immaterialretsområdet i Danmark 2008-2010 | NIR 6/2010

The development on the intellectual property field in Denmark during 2008-2010

Nye danske domme på patent- og brugsmodelområdet | NIR 2/2008

Recent Danish judgements in the fields of patents and utility designs

Kommentar til Højesterets domme af 14. oktober 2005 (UfR 2006.190H) og 25. november 2005 (UfR 2006.612H) | NIR 4/2007

A commentary on the decision of the Supreme Court of October 14, 2005 (UfR 2006.190H) and November 25, 2005 (UfR 2006.612H)