Artiklar av Eva Aaen Skovbo

Sanktioner for uberettiget brug af arkitekttegninger. Kommentar til Højesterets dom af 6. januar 2011 (Skipperhuse) | NIR 2/2012

Remedies for Abusive Use of Architectural Drawings. A comment to the Decision of the Danish Supreme Court of January 6 2011 (Skipperhuse)

Højesteret afliver ”dobbelt-op-princippet” i relation til erstatningsudmåling for ophavsretlige krænkelser af digitalt tilgængelige værker. Kommentar til Højesterets afgørelse af 24. marts 2011 (Direct Connect) | NIR 2/2012

The Supreme Court Dismisses the “Double Up-principle” in the Calculation of Damages According to Infringements of the Danish Copyrigt Act. A comment to the Decision of the Danish Supreme Court of Mars 24 2011 (Direct Connect)

Fra dansk domspraksis | NIR 2/2012

Danish Case Law

Fra dansk domspraksis | NIR 2/2012

Danish Case Law

Fra dansk domspraksis | NIR 2/2010

Danish case law

Beviser ved gyldighed af patent og brugsmodelregistrering samt erstatningsudmåling – en kommentar til U2009.733H (Sættevogn) | NIR 2/2010

Evidence for validity of patent and utility model registration and calculation of compensation – a comment to the decision by the Danish Supreme Court U2009.733H (Semi-trailer)

Fra dansk domspraksis | NIR 3/2009

Danish case law

Erstatning for markedsforstyrrelser og godtgørelse svarende til passende licensafgift ved patentkrænkelser – en kommentar til U 2007.1219 (H) | NIR 3/2009

Compensation for the negative economic consequences and lost profits to the amount of royalties in patent infringements – a comment on the decision by the Danish Supreme Court (U 2007.1219 (H))

Fra dansk domspraksis | NIR 2/2009

Danish case law

Aftale, registrering og ibrugtagning. Kommentar til U 2007.2042 H (Asani) | NIR 2/2009

Agreement, registration and use. A comment on the decision by the Danis Supreme Cort in U 2007.2042 H (Asani)

Hjemmelsproblemer i dansk ret med hensyn til erstatning og straf i sager om krænkelse af EF-design og EF-varemærker | NIR 6/2007

Entitlement problems in Danish law about damages and penalties in cases of infringement of EC-design and EC trade marks

Nye regler om godtgørelse og erstatning for produktefterligninger i Danmark – er området i udvikling? | NIR 2/2006

New rules about compensation and damages for product copying in Denmark – a developing domain?