Artiklar av Mikael Pawlo

Nya regler för tilldelning av domännamn under .se | NIR 3/2003

New rules for the allocation of domain names under .se

Litteratur | NIR 3/2003

Literature

Något om fri programvara och öppen källkod – nya licenstyper för datorprogram | NIR 4/2002

Free software and open source code – new types of licenses for compter programs

Litteratur | NIR 2/2002

Literature

Utvecklingen | NIR 4/2001

Developments

Utvecklingen | NIR 3/2001

Developments

Nya regler för .se-domänen | NIR 3/2000

New rules for the .se-domain

Aktuell svensk domnännamnspraxis | NIR 2/1999

Domain names in current Swedish practice

Shrinkwrap - och clickwrap-avtal i svensk och internationell rätt. | NIR 1/1999

Shrink-wrap and "click-wrap" agreements in Swedish and international law

Domännamnets juridiska status | NIR 2/1998

The Legal Status of Domain Names

Notiser | NIR 2/1998

News Items

Användningstvånget i svensk varumärkesrätt | NIR 1/1998

Swedish law regarding unused trademarks