Artiklar av Anne Oline Haugen

Opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i undervisningen | NIR 4/2017

Use of Copyright Protected Items in Education in Norway

Innsynsrett – ophavsrett. Vil åndsverkloven være til hinder for å gjøre offentlige saksdokumenter elektronisk tilgjenglelige for publikum? | NIR 5/2007

Accessibility right – copyright. Will the Copyright Act bar public access by electronic means to public documents