Artiklar av Olav Torvund

Høyesterettsavgjørelse om Lovdatas databaser | NIR 3/2020

Supreme Court decision on Lovdata’s databases

Kan tre like toner utgjøre et åndsverk? | NIR 3/2016

Can Three Identical Notes be a Copyright Work?

Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak? | NIR 2/2016

Is there a Need for a Restoration Right to Sound and Film Recordings?

Enerett til lenking – en keiser uten klær? | NIR 5/2008

Exclusive linking right – an emperor unclothed?

Opphavsrett i oppdragsforhold. | NIR 1/1999

Commission and copyright