Artiklar av Sanna Wolk

Det upphovsrättsliga programskyddets gränser | NIR 3/2011

The boundaries of the protection of computer programs

Gemensamma immaterialrätter – en immaterialrättslig enighet? | NIR 3/2009

Co-ownership of intellectual property rights – an IPR unification?

Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan | NIR 1/2008

Employees’ inventions and the supplementive effect of collective agreements

Lärarundantaget i omvandling | NIR 5/2003

The teacher exception in transition

Notiser | NIR 3/2001

News items

Hyrda arbetstagares upphovsrätt | NIR 2/2001

The copyright of employees on hire