Artiklar av Henrik Udsen

Den nye danske lov om forretningshemmeligheder | NIR 4/2018

The new Danish Act on the protection of trade secrets

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”? | NIR 3/2018

A Service Check of the Danish Copyright Act under EU Law. How Far is the Actual Reach of ”Danish copyright”?

Videresalg af digitale eksemplarer – ændrer UsedSoft-dommen retstilstanden? | NIR 5/2013

Resale of Digital Copies – Does the UsedSoft Decision Change the State of the Law?

To danske domme om overdragelse af rettigheder til edb-programmer – U.2007.2507V og U.2007.778H | NIR 1/2010

Two Danish decisions on transfer of copyright to computer programmes – a comment on the decision by the Western Court of Appeal U.2007.2507V and the Danish Supreme Court U.2007.778H

Ophavsrettens missing link? | NIR 1/2006

The missing link in copyright?