Artiklar av Timo Minssen

När anses en bioteknologisk uppfinning vara komplett och praktiskt användbar? – Del II – Om senare utveckling kring kravet på ”industrial application” och ”utility” för gen- och proteinrelaterade uppfinningar i USA och Europa | NIR 4/2008

When will a biotech invention be found complete and of practical use? – Part II – Recent developments about the criteria “industrial application” and “utility” by gene- and protein-related inventions in USA and in Europe

När anses en bioteknologisk uppfinning vara komplett och praktiskt användbar? – Del I – Om senare utveckling kring kravet på ”industrial application” och ”utility” för gen- och proteinrelaterade uppfinningar i USA och Europa | NIR 3/2008

When will a biotech invention be found complete and of practical utility? – Part I – Recent developments about the criteria “industrial application” and “utility” by gene- and protein-related inventions in USA and in Europe

Obesvarade frågor runt patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder? | NIR 3/2007

Unanswered questions about patents on computer related inventions and business methods