News items for 'Bearbetning'

Informationsfrihet eller respekt för upphovsrätten – järnrörsfilmen redo för Högsta domstolens prövning NIR2019W14

Rättsfall | Sverige

En juninatt år 2010 utspelade sig en händelse på Kungsgatan i Stockholm som i nyhetsmedia kommit att kallas ”järnrörsskandalen” eller, sedermera, ”järnrörsmålet” när domstolarna fått anledning att i vissa hänseenden pröva vad som förekommit.

The End of Memes? Legislation Implementation Possibilities of Article 17 DSM Directive NIR2019W8

Lagförslag | Sverige

When you play a game of thrones you win or you die.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom 2019-03-13 i mål nr PMT 11216-17 NIR2019W7

Rättsfall | Sverige

Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom från den 13 mars i år rörande marknadsföring per telefon av telefonabonnemang till konsumenter är av intresse då det är det andra avgörandet där PMÖD haft anledning att ta ställning till ett yrkande om marknadsstörningsavgift.[1] I domen sammanfattas även tidigare praxis rörande tillämpningen av reglerna kring marknadsstörningsavgift.

Nytt och självständigt verk eller bearbetning. Några kommentarer i anledning av NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar) NIR2019W5

Rättsfall | EU

Fotografen JL följde under ett antal dagar CP som varit misstänkt för mordet på Olof Palme, för att ta bilder på honom. Han tog en porträttbild i närbild, som redigerades av JL, och som senare kom att i stort utsträckning användas i massmedia. Utan samtycke från fotografen JL använde sedan konstnären MA fotografiet som förlaga när han målade ett porträtt av CP. Porträttet utgjorde en del i oljemålningen ”Svenska syndabockar”.