Artiklar av Erika Lunell

Mönster som varumärke – ett immaterialrättsligt gränsområde | NIR 3/2022

Patterns as trade marks – an area of overlapping rights in IP law

Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar | NIR 5/2017

Protection of the Inherent Features of the Trade Mark. New Opportunities and Limitations

Om hologram som varumärke. Kommentar till RÅ 2010 ref. 41 | NIR 5/2011

On holograms as trade marks. A comment to the decision by the Swedish administrative supreme court (Regeringsrätten) (RÅ 2010 ref. 41)

Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet” | NIR 2/2003

Scents and sounds as trade mark subject matter – some comments about the ”Sieckmann” case