Artiklar av Magnus Ahlgren

Firmaskyddet i PRV:s praxis samt några frågor rörande PRV:s granskning av äldre rättigheter | NIR 5/2007

The protection of trade names in the practice of the Swedish Patent and Registrations Office and some questions about its examination of prior rights