Artiklar av Troels Felskov-Lihme

Varemærkerettens anvendelse på varer i transit. EF-domstolens afgørelse i Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A. | NIR 4/2007

sag C-281/05) (Application of trade mark law to goods in transit. The EU Court's decision in the case Montex Holding Ltd. v. Diesel S.p.A. (C-281/05)