Artiklar av Anders Kylhammar

Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt | NIR 6/2008

The relation between trade names and trade marks in Swedish law

Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen | NIR 1/2005

Trade marks in the light of EU developments

Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland | NIR 2/2000

Intellectual property damages in Great Britain and Germany