Artiklar av Christina Wainikka

Immateriella rättigheter i offentlig upphandling | NIR 2/2022

Intellectual Property in Public Procurement

Debatt. Krafttag för de kunskapsbaserade tillgångarna! | NIR 2/2018

Debate. Vigourous efforts in respect of knowledge-based assets!

Debatt | NIR 3/2008

Debate

För vem behövs upphovsrätten? | NIR 3/2008

Who needs the copyright?