Artiklar av Eskil Persson

Litteratur | NIR 2/2008

Literature

Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Några anmärkningar med anledning av kommentaren till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin) | NIR 4/2004

How far should trade mark law extend? Some remarks on account of the commentary to NJA 2003 p. 163 (Jägarbrännvin)

Debatt | NIR 6/2003

Debate

Litteratur | NIR 6/2003

Literature

Mot en samlad speciallösning? | NIR 2/2003

Towards a unified national court system for intellectual property rights?

Litteratur | NIR 4/2001

Literature