Artiklar av Espen Arneberg Børset

Møtet mellom EU-rett og nasjonal rett – gjennomføring av rettsakter | NIR 1/2020

When EU law meets national law – implementation of legal acts

Opphavsrettsutviklingen i Norge siden 2015 – mot en ny åndsverklov | NIR 6/2017

The Development of the Copyright Protection in Norway since 2015. Towards a New Norwegian Copyright Act