Artiklar av Jukka Liedes

Finns en nordisk upphovsrätt – slutanförande | NIR 1/2020

Is there a Nordic copyright? Concluding remarks

Utvecklingen i Finland sedan det XIV Upphovsrättssymposiet år 2012 | NIR 6/2015

Developments in Finland since the XIV Nordic Copyright Symposium in 2012

Översikt över den europeiska och internationella utvecklingen | NIR 6/2012

An Overview over the European and International Copyright Development

WIPO:s arbete med inskränkningar i upphovsrätten | NIR 6/2012

WIPO’s Work in the Area of Exceptions and Limitations to Copyright

Upphovsrättslagen i den nordiska familjen | NIR 2/2011

The Copyright Act in the Nordic family

Trender i upphovsrätten | NIR 4/1992

Trends in Copyright Law

EG, upphovsrätten och datorprogrammen. Programdirektivet – början till en allmän europeisk upphovsrättslig reglering | NIR 4/1991

The EC, Copyright and Computer Programs. The Program Directive – A Commencement of a Common European Copyright Legislation

En studie över upphovsrätten ekonomiska betydelse i Finland | NIR 1/1989

The Economic Impact of Copyright Law in Finland

Informationsteknik och upphovsrätt | NIR 4/1987

The Technology of Information and Copyright