Artiklar av Ebba Svenburg

Nya artikel 9(4) EUTMR och tullens ingripanden mot förfalskade varor i transit | NIR 3/2017

The New Article 9(4) of the EUTMR and Customs Intervention against Counterfeit Goods in Transit