Artiklar av Irina Eidsvold-Tøien

Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi, nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet | NIR 1/2020

A sustainable economy in the cultural sector demands implementation of the DSM-directive

Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler? | NIR 3/2019

How effective are the Enforcement Rules in the Norwegian Copyright Act?