Artiklar av Stojan Arnerstål

Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet | NIR 1/2018

Trademark precedents: A comment on the Länsförsäkringar case

Ur svensk rättspraxis | NIR 1/2018

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 5/2017

Swedish Case Law

Särskilda åtalsförutsättningar för immaterialrättsintrång | NIR 4/2016

Special Conditions for Prosecution in Intellectual property Infringements

Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område | NIR 3/2016

Criminal Liability for Infringements in the Field of Industrial Porperty

Ur svensk rättspraxis | NIR 2/2016

Swedish Case Law

Ur svensk rättspraxis | NIR 1/2016

Swedish Case Law

Marknadsidentitet, irrationella konsumenter och varumärket som en kvalitetsgaranti | NIR 4/2015

Market Identity, Irrational Consumers, and the Trademark as a Guarantee for Quality

Litteratur | NIR 2/2015

Literature