Notiser för 'copyright'

Copyright licence agreements – is the devil always in the definitions? NIR2022W1

Rättsfall | Sverige

The idiom "the devil is in the detail" alludes to a hidden catch or mysterious element: something that might seem simple at first, but that takes more time and effort to complete than expected. Among lawyers, it is often said about agreements and contract law that "the devil is in the definition". This could be the catchphrase of a recent case from the Swedish Patent and Market Court(1) regarding the assessment relating to copyright licences for software in a public procurement.

Funktionell brukskonst i EU-domstolen NIR2020W6

Rättsfall | EU

EU-domstolen kom i mitten av juni i år med ytterligare ett mål som rör upphovsrättsligt skydd för brukskonst. I höstas kom C-683/17, EU:C:2019:721, Cofemel som slog fast att brukskonst ska skyddas enligt samma kriterier som andra verk och att det skyddet inte är svagare än det som ges till andra verk. En fråga som kvarstod efter Cofemel var möjligheten till skydd för funktionell brukskonst. Denna fråga har nu fått sitt svar i C-833/18, EU:C:2020:461, Brompton Bicycle.