Notiser för 'BitTorrent'

Dommerne Bergsjø, Bergh, Falch, Matheson og Webster av 26. april 2017 (HR-2017-833-A). Scanbox Entertainment A/S mot Telenor Norge AS NIR2019W6

Rättsfall | Norge

Opphavsrett. Personvern. Ulovlig tilgjengeliggjøring av filmverk ved «BitTorrent»-teknologi. Utlevering av opplysninger som identifiserer brukerne. Med henvisning til åndsverkloven § 56 b begjærte rettighetshaverne til filmen «The Captive» utlevert abonnementsopplysninger, inkludert navn, post- og bostedsadresse, til abonnentene til IP-adresser som var benyttet til ulovlig tilgjengeliggjøring av filmen over Internett.