EU-domstolen och Louboutin – en kärlekshistoria?

Linnea Harnesk

Rättsfall | EU | C-163/16 | 2018-06-12

EU-domstolen kom i juni 2018 med den dom vi modeintresserade immaterialrättare väntat på – huruvida den röda sulan på de klassiska skorna från modehuset Christian Louboutin skulle anses skyddsbara som varumärken eller ej. Slutsatsen blev att det går att åtnjuta skydd för en skosulas färg.

En sammanfattning av det senaste avgörandet C-163/16

Avgörandet från EU-domstolen kommer knappt två månader efter att Frankrikes motsvarighet till PMD kommit med utlåtande i samma fråga och då kommit till samma slutsats – att det går att skydda färgen på en skosula och då närmare bestämt skosulan tillhörande skorna från Christian Louboutin.

År 1992 lånade modedesignern Christian Louboutin en flaska med rött nagellack från hans assistent och genom att måla sulan på en stillettklackad sko i blodröd färg skapade han ett varumärke som är för många runt om i världen är synonymt med just modehuset Christian Louboutins arbete.

Varumärkeskonflikten mellan Louboutin och en copycatdesigner vid namn Van Haren, som började år 2012, har kämpat sig fram till högsta instans i EU vid mer än ett tillfälle.

Vid det senaste tillfället tolkade EU-domstolen rättsfrågan: är begreppet "form" i den mening som avses i EU:s varumärkesdirektiv begränsat till varans tredimensionella egenskaper, såsom mått och volymer, eller innehåller den andra egenskaper hos varor, till exempel deras färg?

Frågan var betydande, den accepterade positionen var att enligt EU: s varumärkeslagstiftning kan en form ensam inte registreras som ett varumärke.

Det nya EU-varumärkesdirektivet (som trädde i kraft i mars 2016 och måste införlivas i nationell lagstiftning av alla EU-medlemsstater senast den 15 januari 2019) förbjuder på absoluta grunder registrering av ett varumärke som helt och hållet består av en form som härrör från varornas karaktär (dvs en skosula) eller lägger till väsentligt värde för varorna (dvs. det anseende som skapas kring den röda sulan).

Under de senaste åren har en uppsjö av kända varumärken, inklusive KitKat, Lego, Coco-Cola och det ifrågavarande varumärket, svårigheter när man försöker skydda en form som är synonymt med varumärket i fråga.

EU-domstolen noterade dock att Louboutin inte försökte skydda sulans form, men skydda tillämpningen av en färg på en viss del av den, vilket styrde utgången till Louboutins fördel.

Det bekräftades att eftersom märket inte är relaterat till sulans specifika form för högklackade skor, men gäller för placeringen av den röda färgen på sulan hos någon högklackad sko, gäller förbudet för skyddandet av form inte i detta fall.

Domslutet är dessutom ovanligt då generaladvokatens rekommendation som gavs tidigare i år inte följdes.

Ärendet kommer nu att hänvisas tillbaka till Nederländernas tingsrätt, där tvisten härstammar, innan den avslutas, men kommer att vara välkomna nyheter för dem som litar på färger eller mönster som läggs på produkter för att beteckna ursprung.

Louboutin Varumärke