Artiklar av Ulf Peyron

Sveriges Radio-företagens nya avtal 1983 om förfoganderätten till anställdas upphovsrätt | NIR 1/1984

The New Agreement of 1983 Concerning the Swedish Radio Companies' Right to have the Copyright of their Employees at their Disposal