Artiklar av Tine Sommer

EVERGREENING®: Om kumulation af varemærke- og ophavsret | NIR 3/2023

EVERGREENING®: Overlapping Copyright and Trademark Protection

Patentmyndigheder som bioteknologiens moralske vogter? | NIR 4/2005

Patent authorities as moral guardians of biotechnology