Artiklar av Henrik Bengtsson

Utdömande av vite vid överträdelse av immaterial- och marknadsföringsrättsliga förbud | NIR 2/2018

Issuing of civil penalties (fines) when intellectual property and advertising law injunctions are breached

Skydd för bruksvaror – den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden | NIR 5/2005

Protection of utility goods – the legal importance of the opinions of the Swedish Copyright Panel for Applied Art

Svenska domännamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system för alternativ tvistelösning | NIR 3/2005

Swedish domain name disputes. Practice according to the system for alternative dispute resolution of the so-called II-foundation

Intrångsundersökning | NIR 4/2000

Infringement investigation