Artiklar av Eeva Hakoranta

I gränslandet mellan skyddsformer. Skyddet för design | NIR 1/2005

In the borderland between different forms of protection. Design protection