Artiklar av Andreas Salehi

Transkategoriell rättskraft vid talan om förbud i varumärkesmål och marknadsföringsmål | NIR 4/2023

Transcategorical claim preclusion in actions for prohibitory injunctions in cases of trademark infringement and unfair marketing practices