Artiklar av Rebecca Barzegar

Hur har globala streamingplattformars inträde på den svenska mediemarknaden påverkat public service? | NIR 4/2022

Implications for the Swedish AV-market of the development of streaming services