Artiklar av Ellen Hausel Heldahl

Immateriella rättigheter i offentlig upphandling | NIR 2/2022

Intellectual Property in Public Procurement